در حال نمایش 6 نتیجه

بویلر سولار ۳۰۰- ۱۰ پره

قیمت اصلی ۵۰,۵۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵,۴۶۰,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۹۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۸۵لیتر
 • وزن دیگ:  ۴۹۰کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۳۰۰- ۹ پره

قیمت اصلی ۴۶,۳۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۸۸,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۷۹۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۷۷ لیتر
 • وزن دیگ:  ۴۴۸ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۳۰۰- ۸ پره

قیمت اصلی ۴۱,۹۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷,۷۳۵,۲۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۷۰۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۶۹ لیتر
 • وزن دیگ:  ۴۰۶ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۳۰۰- ۷ پره

قیمت اصلی ۳۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۹۶۱,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۶۱۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۶۱ لیتر
 • وزن دیگ:  ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۳۰۰- ۶ پره

قیمت اصلی ۳۳,۵۴۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۱۸۸,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۱۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۵۳ لیتر
 • وزن دیگ:  ۳۲۱ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۳۰۰- ۵ پره

قیمت اصلی ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۰۵۵,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۴۵لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۷۹ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر