نمایش 1–12 از 14 نتیجه

منبع انبساط باز عایق دار ۳۵۰ لیتری مهرافروز

۴,۴۲۱,۲۵۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۲۵۰ لیتری مهرافروز

۳,۷۴۶,۲۵۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۱۸۵ لیتری مهرافروز

۲,۶۵۶,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۱۳۰ لیتری مهرافروز

۲,۳۰۶,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۸۰لیتری مهرافروز

۲,۰۹۶,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۵۰لیتری مهرافروز

۱,۸۵۸,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۱۳۰ لیتری تک لایه مهرافروز

۱,۲۴۴,۲۵۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۸۰ لیتری تک لایه مهرافروز

۹۷۱,۲۵۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۵۰ لیتری تک لایه مهرافروز

۸۷۹,۷۵۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری مهرافروز

۳,۳۹۴,۳۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 100 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری مهرافروز

۳,۰۷۶,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 80 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری مهرافروز

۲,۴۴۶,۰۰۰ تومان
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 60 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ