نمایش 1–12 از 68 نتیجه

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۲۰ پره

قیمت اصلی ۴۳۵,۲۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۹,۹۳۹,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۲۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1300000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۹ پره

قیمت اصلی ۴۱۳,۸۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۱,۷۵۳,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۱۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1237000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۸ پره

قیمت اصلی ۳۹۲,۴۳۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۵۶۷,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1174000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۷ پره

قیمت اصلی ۳۷۰,۹۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۸۳۸,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۱۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1113000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۶ پره

قیمت اصلی ۳۴۹,۴۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۴,۴۸۸,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1052000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۵ پره

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۳۱,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)990000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۴ پره

قیمت اصلی ۳۰۶,۶۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۵,۹۷۵,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)928000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۳ پره

قیمت اصلی ۲۸۵,۱۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۶,۶۲۵,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)865000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۲ پره

قیمت اصلی ۲۶۳,۶۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۲۷۵,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)803000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۱ پره

قیمت اصلی ۲۴۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۱۸,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)741000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۰ پره

قیمت اصلی ۲۲۰,۷۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۶۶۷,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)679000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۹ پره

قیمت اصلی ۱۹۹,۳۴۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۴۱۲,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۹پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)617000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال