در حال نمایش 8 نتیجه

بویلر توربو- ۱۵ پره

قیمت اصلی ۱۶۷,۵۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۲,۴۲۳,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۶۰۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۲۴۳  لیتر
 • وزن دیگ:۱۶۳۳ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۱۴ پره

قیمت اصلی ۱۵۶,۸۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۳,۳۵۳,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۵۱۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۲۷ لیتر
 • وزن دیگ:۱۵۳۱ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۱۳ پره

قیمت اصلی ۱۴۶,۲۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۲۸۴,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۶۱۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۱۱ لیتر
 • وزن دیگ:۱۴۲۹ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۱۲ پره

قیمت اصلی ۱۳۵,۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۳۳۵,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۲  پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۲۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۹۵ لیتر
 • وزن دیگ:۱۳۲۷ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۱۱ پره

قیمت اصلی ۱۲۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۶,۲۶۶,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۷۹۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۷۹ لیتر
 • وزن دیگ: ۱۲۲۶کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۱۰ پره

قیمت اصلی ۱۱۴,۴۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷,۳۱۹,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۰  پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۳۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۶۳ لیتر
 • وزن دیگ: ۱۱۲۴ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۹ پره

۱۰۳,۸۲۲,۰۰۰ تومان
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۸۹۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۴۷ لیتر
 • وزن دیگ: ۱۰۲۲ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر توربو- ۸ پره

قیمت اصلی ۹۳,۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹,۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸  پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۳۱ لیتر
 • وزن دیگ:  ۹۲۰کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰  درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر