در حال نمایش 5 نتیجه

بویلر سوپر۵۰۰ (با پنل آنالوگ)- ۹پره

قیمت اصلی ۸۵,۱۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۶۰۲,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۵۸۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۳۰لیتر
 • وزن دیگ:  ۸۶۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر۵۰۰ (با پنل آنالوگ)- ۸پره

قیمت اصلی ۷۸,۵۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۶۹۱,۴۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۲۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۱۷لیتر
 • وزن دیگ:  ۷۸۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر۵۰۰ (با پنل آنالوگ)- ۷پره

قیمت اصلی ۷۱,۹۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۷۷۹,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۹۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۰۴لیتر
 • وزن دیگ:  ۷۰۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر۵۰۰ (با پنل آنالوگ)- ۶پره

قیمت اصلی ۶۵,۴۰۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸,۸۶۸,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۵۷۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۹۱لیتر
 • وزن دیگ:  ۶۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر۵۰۰ (با پنل آنالوگ)- ۵پره

قیمت اصلی ۵۸,۷۴۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۸۷۲,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۲۴,۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۷۶لیتر
 • وزن دیگ: ۵۴۰  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر