در حال نمایش 5 نتیجه

بویلر سوپر ۵۰۰ پلاس (با پنل دیجیتال)- ۹ پره

قیمت اصلی ۸۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۴۴۴,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۵۸۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۳۰لیتر
 • وزن دیگ:  ۸۶۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۵۰۰ پلاس (با پنل دیجیتال)- ۸ پره

قیمت اصلی ۸۰,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲,۵۳۲,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۲۵۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۱۷لیتر
 • وزن دیگ:  ۷۸۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۵۰۰ پلاس (با پنل دیجیتال)- ۷ پره

قیمت اصلی ۷۴,۰۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶,۶۲۰,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۹۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۰۴لیتر
 • وزن دیگ:  ۷۰۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۵۰۰ پلاس (با پنل دیجیتال)- ۶ پره

قیمت اصلی ۶۷,۴۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰,۷۰۸,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۵۷۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۹۱لیتر
 • وزن دیگ:  ۶۲۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۵۰۰ پلاس (با پنل دیجیتال)- ۵ پره

قیمت اصلی ۶۰,۷۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۷۱۳,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۲۴,۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۷۶لیتر
 • وزن دیگ: ۵۴۰  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر