در حال نمایش 8 نتیجه

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۱۲ پره

قیمت اصلی ۱۰۹,۰۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲,۷۱۱,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۱۳۸۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۲۹/۷لیتر
 • وزن دیگ: ۷۶۵  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۱۱ پره

قیمت اصلی ۱۰۰,۴۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۳۵۴,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۸۵۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۱۹لیتر
 • وزن دیگ: ۷۰۹  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۱۰ پره

قیمت اصلی ۹۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۸۳۲,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۵۸۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۰۸/۴لیتر
 • وزن دیگ:  ۶۵۱ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۹ پره

قیمت اصلی ۸۲,۹۱۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۴۷۵,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۲۹۶۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۹۷/۸لیتر
 • وزن دیگ: ۵۹۷  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۸ پره

قیمت اصلی ۷۴,۲۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳,۱۱۶,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۰۲۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۸۷/۱لیتر
 • وزن دیگ: ۵۳۵  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۷ پره

قیمت اصلی ۶۵,۴۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۷۴۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۷۶/۵لیتر
 • وزن دیگ:  ۴۸۱ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۶ پره

قیمت اصلی ۵۶,۵۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸,۰۷۲,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۴۶۲۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۶۵/۹لیتر
 • وزن دیگ: ۴۲۷  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۴۰۰ شوفاژکار-۵ پره

قیمت اصلی ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۷۱۴,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۱۸۷۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۵۵/۲ لیتر
 • وزن دیگ: ۳۷۰  کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر