در حال نمایش 5 نتیجه

بویلر سوپر ۲۰۰ شوفاژکار (با پنل آنالوگ)- ۸ پره

قیمت اصلی ۳۵,۸۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲,۳۰۷,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)67500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۳۲ لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۸۳کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ شوفاژکار (با پنل آنالوگ)- ۷ پره

قیمت اصلی ۳۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۷۹۸,۲۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)59000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۹ لیتر
 • وزن دیگ: ۲۵۶ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ شوفاژکار (با پنل آنالوگ)- ۶ پره

قیمت اصلی ۲۸,۵۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۶۶۸,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)50500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۵ لیتر
 • وزن دیگ: ۲۲۹ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ شوفاژکار (با پنل آنالوگ)- ۵ پره

قیمت اصلی ۲۵,۴۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۸۸۰,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)42000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۱ لیتر
 • وزن دیگ:۲۰۲ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ شوفاژکار (با پنل آنالوگ)- ۴ پره

قیمت اصلی ۲۲,۶۶۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۳۹۴,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)33500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از ۱۷ لیتر
 • وزن دیگ از ۱۷۵ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر