در حال نمایش 5 نتیجه

بویلر سوپر ۲۰۰ پلاس شوفاژکار (با پنل دیجیتال)-۸ پره

قیمت اصلی ۳۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴,۱۹۵,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)67500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۳۲لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۸۳کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ پلاس شوفاژکار (با پنل دیجیتال)-۷ پره

قیمت اصلی ۳۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۶۸۵,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)59000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۹لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۵۶کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ پلاس شوفاژکار (با پنل دیجیتال)-۶ پره

قیمت اصلی ۳۰,۶۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۵۵۷,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)50500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۲۵ لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۲۹کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ پلاس شوفاژکار (با پنل دیجیتال)-۵ پره

قیمت اصلی ۲۷,۵۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۷۶۸,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)42000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۲۱ لیتر
 • وزن دیگ:  ۲۰۲کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سوپر ۲۰۰ پلاس شوفاژکار (با پنل دیجیتال)-۴ پره

قیمت اصلی ۲۴,۷۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۲۸۳,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)33500
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۷ لیتر
 • وزن دیگ:  ۱۷۵کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری :۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر