نمایش 1–12 از 14 نتیجه

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۲۰ پره

۳۵۹,۳۸۹,۱۰۰ تومان
 • تعداد پره ها:۲۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1300000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۹ پره

۳۴۱,۷۲۱,۴۰۰ تومان
 • تعداد پره ها:۱۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1237000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۸ پره

۳۲۴,۰۵۴,۲۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1174000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۷ پره

۳۰۶,۲۹۹,۸۰۰ تومان
 • تعداد پره ها:  ۱۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1113000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۶ پره

۲۸۸,۵۴۶,۲۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1052000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۵ پره

۲۷۰,۸۷۷,۴۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)990000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۴ پره

۲۵۳,۲۰۹,۷۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)928000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۳ پره

۲۳۵,۴۵۵,۸۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)865000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۲ پره

۲۱۷,۷۰۲,۱۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)803000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۱ پره

۲۰۰,۰۳۴,۰۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)741000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۱۰ پره

۱۸۲,۲۷۹,۷۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)679000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ سوپرهیت- ۹ پره

۱۶۴,۶۱۲,۶۰۰ تومان
 • تعداد پره ها: ۹پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)617000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال