نمایش 1–12 از 14 نتیجه

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۲۰ پره

۳۱۵,۱۲۲,۵۲۶ تومان
 • تعداد پره ها:۲۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1300000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۹ پره

۲۹۹,۷۸۵,۷۳۹ تومان
 • تعداد پره ها:۱۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1237000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۸ پره

۲۸۴,۴۴۸,۴۱۴ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1174000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۷ پره

۲۶۹,۰۴۳,۴۱۱ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1113000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۶ پره

۲۵۳,۶۳۸,۵۸۲ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1052000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۵ پره

۲۳۸,۳۶۹,۸۲۱ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)990000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۴ پره

۲۲۲,۹۶۴,۶۴۴ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)928000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۳ پره

۲۰۷,۵۵۹,۰۳۲ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)865000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۲ پره

۱۹۲,۲۲۲,۴۹۸ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)803000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۱ پره

۱۷۶,۸۸۵,۲۶۸ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)741000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۰ پره

۱۶۱,۴۸۱,۱۳۵ تومان
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)679000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۹ پره

۱۴۶,۰۷۵,۷۸۴ تومان
 • تعداد پره ها: ۹پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)617000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال