نمایش 1–12 از 14 نتیجه

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۲۰ پره

قیمت اصلی ۴۸۲,۵۰۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۴,۲۵۲,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۲۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1300000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۹ پره

قیمت اصلی ۴۵۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۳,۱۱۸,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۱۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1237000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۸ پره

قیمت اصلی ۴۳۵,۵۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۱,۹۸۲,۴۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1174000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۷ پره

قیمت اصلی ۴۱۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۰,۷۵۴,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1113000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۶ پره

قیمت اصلی ۳۸۸,۳۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۵۲۵,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۶ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)1052000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۵ پره

قیمت اصلی ۳۶۴,۹۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۸,۴۸۴,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)990000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۴ پره

قیمت اصلی ۳۴۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۷,۲۵۵,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)928000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۳ پره

قیمت اصلی ۳۱۷,۸۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۶,۰۲۵,۴۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)865000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۲ پره

قیمت اصلی ۲۹۴,۳۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۴,۸۹۱,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)803000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۱ پره

قیمت اصلی ۲۷۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)741000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۱۰ پره

قیمت اصلی ۲۴۷,۲۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۲,۵۲۸,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)679000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال

بویلر ۱۳۰۰ استار شوفاژ کار- ۹ پره

قیمت اصلی ۲۲۳,۶۶۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۱,۲۹۹,۴۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۹پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)617000
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال