در حال نمایش 12 نتیجه

منبع تحت فشار ۲۴ لیتری هاماک

۹۷۷,۵۰۰ تومان
 • حجم منبع: 24 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 8 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 4.6 کیلوگرم
 • قطر منبع :36
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۵۰۰ لیتری هاماک (درجه دار )

۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 500 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 12 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع:  74.9 کیلوگرم
 • قطر منبع :80
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری هاماک (درجه دار )

۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 300 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 12 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 49.7  کیلوگرم
 • قطر منبع :64
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری هاماک (درجه دار )

۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 200 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 12 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 39.3 کیلوگرم
 • قطر منبع :64
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری هاماک (درجه دار )

۳,۷۸۲,۵۰۰ تومان
 • حجم منبع: 100 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 16.6کیلوگرم
 • قطر منبع :46
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری هاماک (بدون درجه )

۳,۶۵۵,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 100 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع:  16.6   کیلوگرم
 • قطر منبع :46
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری هاماک (بدون درجه )

۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 80 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع:  14.9کیلوگرم
 • قطر منبع :43
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری هاماک ( درجه دار )

۳,۴۴۲,۵۰۰ تومان
 • حجم منبع: 80 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع:  14.9کیلوگرم
 • قطر منبع :43
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری هاماک (درجه دار )

۲,۵۹۲,۵۰۰ تومان
 • حجم منبع: 60 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع:  10.5کیلوگرم
 • قطر منبع :43
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری هاماک (بدون درجه)

۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 60 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 10.5 کیلوگرم
 • قطر منبع :43
 • گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۵۰ لیتری هاماک

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
حجم منبع: 50 لیتر حداکثر فشار کاری: 10 بار حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+ وزن منبع: 9.3 کیلوگرم قطر منبع :36 گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار ۵۰ لیتری هاماک (افقی)

۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • حجم منبع: 50 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • وزن منبع: 9.3 کیلوگرم
 • گارانتی: 18 ماه