علم دوش یونیکا راسان

۱,۵۷۴,۶۶۴ تومان۲,۱۲۴,۳۶۰ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • ارتفاع :
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • مواد اهرمی: زاماک

علم دوش یونیکا راسان مدل فلت کروم

قیمت اصلی ۲,۲۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۷۹,۹۲۰ تومان است.
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • ارتفاع :
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • مواد اهرمی: زاماک

علم دوش یونیکا راسان مدل چند حالته

قیمت اصلی ۱,۷۰۹,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۶,۱۴۸ تومان است.
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

علم دوش یونیکا راسان مدل ماهسان

قیمت اصلی ۱,۵۳۲,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۷,۱۳۲ تومان است.
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل ویهان

قیمت اصلی ۷,۹۵۵,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۸۲,۴۵۲ تومان است.
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل آوینا

۶,۱۴۷,۸۷۶ تومان۷,۰۸۳,۳۸۴ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل لمور

قیمت اصلی ۳,۴۳۸,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۸,۶۷۶ تومان است.
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل تینا

۵,۱۲۰,۸۹۲ تومان۶,۹۷۳,۳۴۴ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • ارتفاع :
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • مواد اهرمی: زاماک

دوش راسان مدل هورنر

۸,۸۶۱,۴۱۲ تومان۹,۶۳۷,۵۷۲ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل آرام

۵,۶۹۳,۸۵۶ تومان۷,۶۹۷,۳۴۰ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی

دوش راسان مدل راشا

۵,۰۸۳,۵۹۶ تومان۷,۰۱۰,۶۴۰ تومان
 • نوع: سیستم دوش حمام
 • بعد، ابعاد، اندازه:
 • ارتفاع خروجی:
 • ارتفاع اهرم:
 • عرض:
 • جنس بدنه: آلیاژ برنج
 • جنس اهرم: زامک
 • پرلاتور: نه
 • اپراتور: دستی