در حال نمایش 4 نتیجه

پکیج استخری و جکوزی (آکواتک)- ۸۵

قیمت اصلی ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۱,۲۳۰,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • حداکثرظرفیت حرارتی : (kcal/hr)۱۴۶۰۰۰
 • ظرفیت مبدل استخر :(kcal/hr)۱۲۹۰۰۰
 • ظرفیت مبدل جکوزی:(kcal/hr)۵۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم آب گیری استخر : ۱۰۰-۷۰لیتر
 • حجم آب گیری دیگ :۶۵/۹
 • وزن  خالص:۴۵۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

پکیج استخری (آکواتک)- ۸۵

قیمت اصلی ۱۱۳,۸۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۲,۴۷۷,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • حداکثرظرفیت حرارتی : (kcal/hr)۱۴۶۰۰۰
 • ظرفیت مبدل استخر :(kcal/hr)۱۲۹۰۰۰
 • ظرفیت مبدل جکوزی:(kcal/hr)۵۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم آب گیری استخر : ۱۰۰-۷۰لیتر
 • حجم آب گیری دیگ :۶۵/۹
 • وزن  خالص:۴۵۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

پکیج استخری (آکواتک)- ۱۵۰

قیمت اصلی ۱۷۵,۹۷۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۸,۳۷۳,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • حداکثرظرفیت حرارتی : (kcal/hr)۱۴۶۰۰۰
 • ظرفیت مبدل استخر :(kcal/hr)۱۲۹۰۰۰
 • ظرفیت مبدل جکوزی:(kcal/hr)۵۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم آب گیری استخر : ۱۰۰-۷۰لیتر
 • حجم آب گیری دیگ :۶۵/۹
 • وزن  خالص:۴۵۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

پکیج استخری و جکوزی (آکواتک)- ۱۵۰

قیمت اصلی ۱۹۵,۳۰۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۷۷۶,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • حداکثرظرفیت حرارتی : (kcal/hr)۱۴۶۰۰۰
 • ظرفیت مبدل استخر :(kcal/hr)۱۲۹۰۰۰
 • ظرفیت مبدل جکوزی:(kcal/hr)۵۲۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم آب گیری استخر : ۱۰۰-۷۰لیتر
 • حجم آب گیری دیگ :۶۵/۹
 • وزن  خالص:۴۵۰ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر