نمایش 1–12 از 14 نتیجه

منبع انبساط باز عایق دار ۳۵۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۶,۳۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۴۲,۴۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۲۵۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۵,۵۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۱۲,۰۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۱۸۵ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۴,۱۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۲۵,۴۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۱۳۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۳,۶۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۷۵,۷۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۸۰لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۳,۳۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۸۲,۰۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز عایق دار ۵۰لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۲,۹۶۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۲۸,۵۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۱۳۰ لیتری تک لایه مهرافروز

قیمت اصلی ۱,۹۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۲,۴۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۸۰ لیتری تک لایه مهرافروز

قیمت اصلی ۱,۵۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۸,۰۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع انبساط باز ۵۰ لیتری تک لایه مهرافروز

قیمت اصلی ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۶,۷۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 •  صرفه جویی در مصرف انرژی ( سوخت و برق )
 • صرفه جویی در مصرف آب
 •  کاهش کارکرد مشعل و پمپ و در نتیجه کاهش مصرف برق و جلوگیری از استهلاک تاسیسات
 •  جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در جهت حفاظت از محیط زیست
 •  نصب آسان و حذف عملیات عایق کاری

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۵,۸۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۱۲,۲۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 100 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ

منبع تحت فشار ۸۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۵,۱۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۷۸,۰۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 80 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ

منبع تحت فشار ۶۰ لیتری مهرافروز

قیمت اصلی ۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۰۰,۷۵۰ تومان است.
 • کشور سازنده ایران
 • ظرفیت مخزن 60 لیتر
 • ضخامت بالای عایق
 • افزایش دهنده طول عمر پمپ
 • دارای تیوب بهداشتی
 • قابل استفاده در موتورخانه ها
 • یکسان سازی جریان آب
 • کاهش دهنده سر و صدای پمپ