در حال نمایش 10 نتیجه

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G500C/2S (دومرحله ای)

قیمت اصلی ۴۰,۷۵۷,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۹۴۲,۱۵۴ تومان است.
 • مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G500
 • ظرفیت حرارتی: 430,000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: دو مرحله ای
 

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G500

قیمت اصلی ۲۴,۹۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۴۹۳,۱۴۰ تومان است.
 • مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G500
 • ظرفیت حرارتی: 430,000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: تک مرحله ای
 

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G350/C2S (دومرحله ای)

قیمت اصلی ۳۵,۳۵۲,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴,۶۴۵,۸۴۲ تومان است.
 • مدل:CKI-G350/C2S (دومرحله ای)
 • ظرفیت حرارتی: 301,000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: دو مرحله ای
 

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G350/C

قیمت اصلی ۱۸,۱۷۶,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۸۱۲,۷۷۴ تومان است.
 • مدل: CKI-G350/C
 • ظرفیت حرارتی: 301,000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای
 

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G180

قیمت اصلی ۱۲,۹۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۶۴۷,۸۸۰ تومان است.
 • مدل: CKI-G85
 • ظرفیت حرارتی: 155,000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G85

قیمت اصلی ۸,۱۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۸۷,۳۹۲ تومان است.
 • مدل: CKI-G85
 • ظرفیت حرارتی: 73,100 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G65

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۵۶,۰۰۰ تومان است.
 • مدل: CKI-G65
 • ظرفیت حرارتی: 55,900 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G260

قیمت اصلی ۱۲,۰۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۷۴,۷۰۰ تومان است.
 • مدل: CKI-G260
 • ظرفیت حرارتی: 223000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G380

قیمت اصلی ۱۶,۲۲۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۹۰۲,۴۶۰ تومان است.
 • مدل: CKI-G380
 • ظرفیت حرارتی: 327000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G120

قیمت اصلی ۹,۵۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۳۱۳,۹۲۰ تومان است.
 • مدل: CKI-G120
 • ظرفیت حرارتی: 107/000 کیلوکالری بر ساعت
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی
 • نحوه عملکرد: یک مرحله ای