نمایش 1–12 از 18 نتیجه

موتورخانه یکپارچه رعد- ۶ پره

قیمت اصلی ۸۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۰۲۰,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  6 پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه رعد- ۵ پره

قیمت اصلی ۷۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸,۱۲۵,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  5 پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش – ۹ پره تکمیل پلاس

قیمت اصلی ۸۴,۹۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۴۷۴,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش – ۷ پره تکمیل پلاس

قیمت اصلی ۷۹,۶۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۷۱۳,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش – ۵ پره تکمیل پلاس

قیمت اصلی ۷۴,۵۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۰۶۷,۱۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش کوتاه- ۵ پره

قیمت اصلی ۴۶,۲۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۰۰,۷۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۱۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش کوتاه- ۴ پره

قیمت اصلی ۴۴,۸۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۳۵۴,۲۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۳۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۱۸۷ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش بلند- ۵ پره

قیمت اصلی ۵۶,۵۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۹۰۷,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۷۸ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه هورخش بلند- ۴ پره

قیمت اصلی ۵۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸,۱۶۳,۵۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۴ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۳۳۵۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۰۰لیتر
 • وزن هورخش بلند (بدون مشعل): ۲۵۲ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۹ پره مبدل دار

قیمت اصلی ۷۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴,۱۵۸,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۸۳۱۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۶۳ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۷ پره مبدل دار

قیمت اصلی ۶۵,۹۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹,۳۹۷,۳۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۶۳۴۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه   مبدل دار (بدون مشعل): ۳۱۱ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

موتورخانه یکپارچه آذرخش کوتاه- ۵ پره مبدل دار

قیمت اصلی ۶۰,۸۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۷۵۰,۶۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۵ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۴۳۷۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • حجم مخزن آب : ۱۶۰لیتر
 • وزن آذرخش کوتاه مبدل دار (بدون مشعل): ۲۵۹ کیلوگرم
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر