در حال نمایش 7 نتیجه

بویلر سولار ۴۰۰- ۱۳ پره

قیمت اصلی ۹۱,۸۷۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲,۶۸۳,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۱۳ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۲۲۱۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۹۷ لیتر
 • وزن دیگ: ۸۹۳ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۱۲ پره

قیمت اصلی ۸۵,۷۹۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۲۱۱,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۱۲ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۹۹۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۸۳ لیتر
 • وزن دیگ: ۸۳۰ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۱۱ پره

قیمت اصلی ۷۹,۸۸۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۸۹۲,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:  ۱۱ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۷۷۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ :۱۶۹ لیتر
 • وزن دیگ: ۷۶۷ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۱۰ پره

قیمت اصلی ۷۳,۶۳۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶,۲۶۷,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها: ۱۰ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۵۶۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۵۵لیتر
 • وزن دیگ: ۷۰۴ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۹ پره

قیمت اصلی ۶۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰,۹۴۸,۰۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۹ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۳۴۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۴۱لیتر
 • وزن دیگ:  ۶۴۱کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۸ پره

قیمت اصلی ۶۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۳۲۴,۸۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۸ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۱۱۳۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۲۷لیتر
 • وزن دیگ:  ۵۷۸ کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر

بویلر سولار ۴۰۰- ۷ پره

قیمت اصلی ۵۵,۵۶۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۰۰۴,۹۰۰ تومان است.
 • تعداد پره ها:۷ پره
 • سوخت مصرفی: گاز طبیعی و گازوئیل
 • قدرت گرمادهی: (kcal/hr)۹۱۰۰۰
 • مدت زمان گارانتی ۱۰ سال
 • ظرفیت حجم آب موجود در دیگ : ۱۱۳لیتر
 • وزن دیگ:  ۵۱۵کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری : ۱۰۵ درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشاری کاری: ۴ اتمسفر