شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل دوفر

۶,۳۹۸,۲۸۰ تومان۶,۶۲۹,۸۶۸ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً

شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل والرین

۶,۹۰۰,۴۳۲ تومان۷,۰۹۷,۴۱۲ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً

شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل دیماس

۵,۷۱۷,۴۶۰ تومان۶,۶۴۱,۱۲۴ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً