شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل دوفر

۵,۱۰۷,۲۰۰ تومان۵,۲۹۲,۰۰۰ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً

شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل والرین

۵,۵۰۷,۹۶۴ تومان۵,۶۶۵,۲۱۲ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً

شیر پات فیلر(قابلمه پر کن) راسان مدل دیماس

۴,۵۶۳,۷۲۰ تومان۵,۳۰۰,۹۸۸ تومان
“پات فیلر راسان”  برای پر کردن ظروف بزرگ مانند قابلمه و ماهیتابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات معمولاً