در حال نمایش 11 نتیجه

شیر روشویی متحرک راسان مدل پاپیون

۲,۴۷۸,۵۸۸ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • ابعاد : 28*17*5
 • ارتفاع از آبریز: 20
 • ارتفاع از دسته : 5
 • عرض: 17
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل صدف

۲,۰۵۰,۴۴۰ تومان۲,۳۸۵,۶۸۴ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • ابعاد : 33*20*5
 • ارتفاع از آبریز: 16
 • ارتفاع از دسته : 4
 • عرض: 4.5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد

شیر روشویی متحرک راسان مدل هیپو

۲,۲۴۳,۳۰۴ تومان۲,۵۱۱,۶۰۰ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • ابعاد : 24.5*19.5*4
 • ارتفاع از آبریز: 21
 • ارتفاع از دسته : 3
 • عرض: 19.5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی راسان مدل رابیت

۲,۳۱۸,۰۶۴ تومان۲,۴۹۵,۸۹۲ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • ابعاد : 2.5*15*18
 • ارتفاع از آبریز: 16
 • ارتفاع از دسته : 2
 • عرض: 15
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل پارمیس

۱,۹۹۰,۶۳۲ تومان
 • نوع محصول: حمام
 • ابعاد : 18*18*10
 • ارتفاع از آبریز: 10
 • ارتفاع از دسته: 10
 • عرض: 18
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل نگین

۱,۸۴۹,۰۰۸ تومان
 • نوع محصول: توالت
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل هلیا

۱,۸۴۹,۰۰۸ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: ندارد
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل درنا

۱,۶۰۳,۶۴۴ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل مروارید

۱,۶۰۳,۶۴۴ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل لونا

۱,۴۸۶,۸۰۰ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • عملگر: دستی

شیر روشویی متحرک راسان مدل درسا

۱,۴۴۵,۷۲۴ تومان
 • نوع محصول: روشویی متحرک
 • ابعاد : 5.5*15.5*19
 • ارتفاع از آبریز: 17
 • ارتفاع از دسته : 6
 • عرض: 5.5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: زاماک
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: دستی