در حال نمایش 6 نتیجه

شیر روشویی پایه بلند الکترونیک راسان مدل تالین

۱۱,۶۹۲,۲۱۲ تومان۱۱,۸۸۳,۷۳۲ تومان
 • نوع محصول: روشویی پایه بلند الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیر روشویی پایه بلند الکترونیک راسان مدل تامارا

۱۱,۴۰۴,۷۶۴ تومان۱۱,۴۸۱,۳۷۲ تومان
 • نوع محصول: روشویی پایه بلند الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تیارا

۹,۹۶۷,۰۲۰ تومان۱۰,۲۵۴,۶۳۶ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تیامون

۹,۰۱۰,۶۸۰ تومان۹,۹۲۸,۷۱۶ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 14.3*20*4.3
 • ارتفاع از آبریز: 15
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 4.3
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تامارا

۹,۰۸۸,۴۶۴ تومان۱۰,۱۵۸,۷۹۲ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 19*16.5*6
 • ارتفاع از آبریز: 13.5
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 16.5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل ترنم

۹,۰۳۶,۰۴۸ تومان۹,۵۸۳,۶۴۴ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 6*14.5*27.5
 • ارتفاع از آبریز: 14
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند