در حال نمایش 6 نتیجه

شیر روشویی پایه بلند الکترونیک راسان مدل تالین

۹,۳۳۲,۸۲۰ تومان۹,۴۸۵,۷۰۰ تومان
 • نوع محصول: روشویی پایه بلند الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی

شیر روشویی پایه بلند الکترونیک راسان مدل تامارا

۹,۱۰۳,۴۱۶ تومان۹,۱۶۴,۵۶۸ تومان
 • نوع محصول: روشویی پایه بلند الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تیارا

۷,۹۵۵,۸۰۸ تومان۸,۱۸۵,۳۸۰ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تیامون

۷,۱۹۲,۴۱۶ تومان۷,۹۲۵,۲۳۲ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 14.3*20*4.3
 • ارتفاع از آبریز: 15
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 4.3
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل تامارا

۷,۲۵۴,۴۹۲ تومان۸,۱۰۸,۸۵۶ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 19*16.5*6
 • ارتفاع از آبریز: 13.5
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 16.5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی

شیر روشویی الکترونیک راسان مدل ترنم

۷,۲۱۲,۶۶۰ تومان۷,۶۴۹,۷۹۶ تومان
 • نوع محصول: روشویی الکترونیک
 • ابعاد : 6*14.5*27.5
 • ارتفاع از آبریز: 14
 • ارتفاع از دسته : ندارد
 • عرض: 5
 • جنس تنه: آلیاژ برنج
 • جنس دسته: ندارد
 • آبفشان: دارد
 • عملگر: برقی