مکانیزم توکار حمام ایکاد راسان

قیمت اصلی ۵,۸۸۸,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۴۶,۰۸۸ تومان است.
 • کارتریج:سرامیکی 
 • گارانتی:5 سال
 • جنس:برنج
 • خدمات پس از فروش:10سال

مکانیزم توکار روشویی و توالت ایکاد راسان

قیمت اصلی ۳,۸۸۳,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۶۲,۳۰۸ تومان است.
 • کارتریج:سرامیکی 
 • گارانتی:5 سال
 • جنس:برنج
 • خدمات پس از فروش:10سال

مکانیزم توکار حمام ویوات راسان

قیمت اصلی ۳,۲۴۹,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۲۹,۲۴۴ تومان است.
 • کارتریج:سرامیکی 
 • گارانتی:5 سال
 • جنس:برنج
 • خدمات پس از فروش:10سال

مکانیزم توکار روشویی و توالت ویوات راسان

قیمت اصلی ۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۷۱,۵۶۰ تومان است.
 • کارتریج:سرامیکی 
 • گارانتی:5 سال
 • جنس:برنج
 • خدمات پس از فروش:10سال

مکانیزم آفتابه توکار بیده ویوات راسان

قیمت اصلی ۳,۲۴۴,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۲۵,۲۹۶ تومان است.
 • کارتریج:سرامیکی 
 • گارانتی:5 سال
 • جنس:برنج
 • خدمات پس از فروش:10سال